เอพีที ดาต้า สตอเรจ

08-1643-1212, 08-1968-5098, 06-3187-1977
sales@aptdocumentwarehouse.com

แคตตาล็อกออนไลน์

บริการอื่นๆ

คำค้นสินค้า :  บริการอื่นๆ
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
ขอใบเสนอราคา ขอรายละเอียด

4. บริการอื่นๆ

  • บริการจัดหากล่องเอกสาร บริษัทมีกล่องเอกสาร มาตรฐาน พร้อมบรรจุ แฟ้มเอกสารและ อื่นๆ ตามความต้องการพร้อม QR CODE TRACKING 
  • บริการบรรจุเอกสาร  บริษัทให้บริการบรรจุเอกสารน้องสถานที่ตามลูกค้าร้องขอพร้อมทั้งทำรายการบันทึกจัดเก็บข้อมูลรายงาน จัดบันทึกข้อมูลพร้อมติดตั้ง แผ่น QR Code ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์
  • บริการค้นหาเอกสาร  บริษัทมีระบบ computer software ที่ออกแบบใช้กับรูปแบบการบันทึกการจัดเก็บกล่องเอกสารด้วย เทคโนโลยี QR Code system  ที่สามารถเก็บข้อมูลและรายการในกล่องเอกสารที่ทางเรารับจัดเก็บ และยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งการจัดเก็บ และติดตามสถานะของกล่องได้ทุกขั้นตอนในการเก็บรักษา จึงทำให้เราสามารถค้นหาได้ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ
  • บริการนำส่ง บริษัทมีบริการนำส่งกล่องเอกสารยังลูกค้าเพื่อการตรวจสอบ โดยทีมงานของบริษัททำให้สามารถมั่นใจว่าลูกค้าจะได้เอกสารตามเวลาและถูกต้อง โดยพนักงานที่จัดส่งจะมีระบบติดตามการส่งมอบถึงลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถตรวจสอบติดตามผ่าน WEB Application ได้ตลอดเวลา
  • บริการส่งในรูปแบบ  File (JPEG, PDF)  บริษัท บริการส่ง file กรณีต้องการให้เราค้นหาเอกสารและscan ส่งผ่าน EMAIL หรือช่องทางอื่นๆ ตามความต้องการ
  • บริการนำส่ง และนำกลับกล่องเอกสาร  บริษัท ให้บริการนำส่งกล่องเอกสารไปยังลูกค้าเพื่อตรวจสอบเอกสาร ณ สถานประกอบการของลูกค้า เจ้าหน้าที่จัดส่งพร้อมรถจัดส่งติดตั้ง Application บอกสถานะ การทำงานไปยังสถานประกอบการของลูกค้า หรือ เดินทางกลับ เพื่อความมั่นใจว่ากล่องเอกสารอยู่ในความดูแลตลอดเส้นทาง
  • จัดห้องรับรองสำหรับตรวจสอบเอกสาร  บริษัท ให้บริการห้องรับรองกรณี ลูกค้าต้องการมาใช้ตรวจสอบเอกสาร ณ ศูนย์รับฝากเอกสาร โดยเรามี  โทรศัพท์ โทรสาร  ระบบ Internet ความเร็วสูง พร้อมระบบ WIFI พร้อมให้บริการ
  • บริการทำลายเอกสาร  บริษัทรับบริการทำรายเอกสาร ทั้งในส่วนที่ฝากกับทางบริษัท หรือ ต้องการให้เราไปรับเอกสารเพื่อทำรายหรือ ให้ทำรายต่อหน้า เจ้าหน้าที่ของลูกค้ากำหนด
  • บริการยื่นเรื่องขอจัดเก็บเอกสารนอกสถานประกอบการ

สอบถามบริการเพิ่มเติมโปรดติดต่อ โทร 02-531-2293 , Hotline : 081-968-5098

 

96987a7e-e71f-4aad-91e1-3be2edf3a564.png

เอพีที ดาต้า สตอเรจ

ที่อยู่ : 72/15 หมู่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 08-1643-1212, 08-1968-5098, 06-3187-1977
แฟกซ์ : 0-2577-0504
อีเมล : sales@aptdocumentwarehouse.com